VPC-01

Referenser 

Hyreshus 110lgh

Installerad effekt 4st x 48kW bergvärmepumpar

Industrivärme

Panncentral 240kW ca 200lgh
värme och vv

Brf ca 80lgh

Installerad effekt 2 x 80kW
bergvärmepumpar

Systembild

Så här kan en enkel systembild på uppkoppling se ut. Vi tycker att det ska göras enkelt i moduler så man kan bygga ut det om man vill utan att man lägger ner en massa pengar och köper något som man inte nyttjar fullt ut.

Mätning av borrhål

Responstest av borrhål för att veta vad vi kan hämta för mängd energi från berget. Görs oftast då det gäller många borrhål så man vet att borrhålen kommer att räcka till över tid inte bara under garanti tiden. Man kan förklara det med att det är en form av stresstest av berget under en begränsad tid oftast ca 54 timmar.

Exempel på fastigheter

Vv lösning 200lgh

           Vad tycker våra kunder

Våra kunder är väldigt nöjda med att vi levererar nyckelfärdiga systemlösningar som är anpassade efter deras förutsättningar. Och att de bara har ett nummer att ringa för att ställa sina eventuella frågor.